Πίσω στις υπηρεσίες

PREMNO

Διαχείριση αμπελώνων

  • Λεπτομερής χαρτογράφηση του αμπελώνα σε κλίμακα πρέμνου
  • Αξιολόγηση γονιμότητας και γεωργικών πρακτικών
  • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
  • Πλήρης συμβουλή λίπανσης ανά ζώνη
  • Παρακολούθηση της φυσιολογικής και φυτοπαθολογικής κατάστασης των πρέμνων (stress) με drone
  • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές
  • Χάρτες ωρίμανσης
  • Διαμόρφωση μονάδων terroir


Η χαρτογράφηση των αμπελώνων με εναέριους πολυφασματικούς αισθητήρες πολύ υψηλής ανάλυσης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το υδατικό stress, τις ζώνες διαφοροποιημένης ωρίμανσης και τη διαμόρφωση μονάδων terroir.