Πίσω στις υπηρεσίες

OPORA

Διαχείριση δενδρωδών καλλιεργειών

  • Λεπτομερής χαρτογράφηση του οπωρώνα σε κλίμακα δένδρου
  • Aξιολόγηση γονιμότητας και γεωργικών πρακτικών
  • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
  • Πλήρης συμβουλή λίπανσης ανά ζώνη (βασική και επιφανειακή)
  • Παρακολούθηση της φυσιολογικής και φυτοπαθολογικής κατάστασης των δένδρων (stress) με drone
  • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές.