Πίσω στις υπηρεσίες

PREFER

Διαχείριση λίπανσης μεγάλων καλλιεργειών

  • Λεπτομερής χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων
  • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
  • Αξιολόγηση γονιμότητας
  • Πλήρης συμβουλή λίπανσης ανά ζώνη (βασική και επιφανειακή)
  • Προσαρμογή ψηφιακών χαρτών λίπανσης μεταβλητής δόσης για κάθε τύπο λιπασματοδιανομέα
  • Δορυφορική παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας 
  • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές.