Πίσω στις υπηρεσίες

Καλαμπόκι


Η έγκαιρη διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας καλαμποκιού με τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή απωλειών απόδοσης της καλλιέργειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω των μειωμένων εισροών αζώτου.

Η χρήση φασματικών δεικτών με τη βοήθεια τηλεπισκοπικών μέσων είναι οπωσδήποτε η πιο επιτυχής εναλλακτική μέθοδος για την καταγραφή της θρεπτικής και φυσιολογικής κατάστασης των φυτών.