Πίσω στις υπηρεσίες

Αμπέλι


Εκτίμηση σημείου ωρίμανσης του καρπού του αμπελώνα μέσω της συγκέντρωσης των καροτενοειδών - Διάγνωση υδατικού stress

Συνεχής παρακολούθηση του αμπελώνα μέσω επαναλαμβανόμενων λήψεων τηλεπισκοπικών εικόνων
Συγκομιδή σύμφωνα με ζώνες ωρίμανσης: split picking
Άρδευση ακριβείας σύμφωνα με τα χωρικά δεδομένα

Με τη χρήση πολύ υψηλής ανάλυσης πολυφασματικών εικόνων μπορούν να ανιχνευθούν σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αμπελοκαλλιεργητή αφού σύμφωνα με τις τηλεπισκοπικές παρατηρήσεις μπορεί να οριοθετήσει ξεχωριστές ζώνες συγκομιδής εντός του αγροτεμαχίου του, από τις οποίες ο καρπός που θα συγκομιστεί και θα διοχετευτεί για παραγωγή διαφορετικής ποιότητας κρασί.