Γεωργία Ακριβείας

Οι υπηρεσίες μας

Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. αξιοποιώντας την 25ετή εμπειρία της στον χώρο των περιβαλλοντικών εφαρμογών και ιδιαίτερα την παρουσία της στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας τα τελευταία χρόνια σχεδίασε και διαθέτει στην αγορά μια σειρά υπηρεσιών για Λίπανση, Άρδευση, Φυτοπροστασία και Συγκομιδή σε μεγάλες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και κηπευτικά.

Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφορικές και εναέριες πολυφασματικές εικόνες, αισθητήρες εδάφους, λιπασματοδιανομείς μεταβλητών δόσεων, χαρτογράφους αποδόσεων κ.α., που συνδυάζονται λειτουργικά και με πιο παραδοσιακές τεχνολογίες, όπως εδαφολογικές αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστική.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται από πολυμελή ομάδα επιστημόνων υψηλής κατάρτισης και παρέχονται υπό μορφή συμβουλών και εναλλακτικών λύσεων στους παραγωγούς.

Η εταιρεία διαθέτει τον δικό της στόλο μη-επανδρωμένων εναέριων χαρτογραφικών, απεικονιστικών και ψεκαστικών αεροσκαφών και κατάλληλα εκπαιδευμένο για την χρήση τους προσωπικό.

field map Τα έργα μας