Η Εταιρία

Οι υπηρεσίες στη Γεωργία Ακριβείας αφορούν την καταγραφή των φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών με εναέρια και δορυφορικά μέσα. Στόχος είναι να αποτυπωθεί με τον τρόπο αυτό η χωρική παραλλακτικότητα του αγρού, έτσι ώστε οι καλλιεργητικές πρακτικές και εισροές (λίπανση, φυτοπροστασία, άρδευση, συγκομιδή) να γίνονται εντοπισμένα

Γεωργία Ακριβείας

Η Οικοανάπτυξη από το 2013 έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας, προσφέροντας υπηρεσίες στις τηλεπισκοπικές και τηλεδιαγνωστικές εφαρμογές στη γεωργία και στο περιβάλλον. Η Οικοανάπτυξη έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο διαγνωστικό σύστημα προσυμπτωματικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης των καλλιεργειών. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφοδιασμένων με οπτικούς, πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες και δυνατότητα αποτύπωσης με τοπογραφική ακρίβεια και φωτογραμμετρική απόδοση δεκάδων, εκατοντάδων ή και χιλιάδων στρεμμάτων σε πολύ υψηλή ανάλυση από 2 έως 20cm/pixel. Οι παραγόμενες εικόνες μετά από επεξεργασία με ειδικά λογισμικά ανάλυσης εικόνας σε συνδυασμό με δεδομένα εδάφους και χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων μπορούν να αποδίδουν χωρικά εντοπισμένες πληροφορίες – δείκτες σε επίπεδο αγρού, καλλιεργητικής ζώνης ή και φυτού.

Η εισαγωγή μεθόδων γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα του μικρού κλήρου, αποτελεί πρόκληση για την Οικοανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό έχουμε συγκροτήσει μια μοναδική, για τα ελληνικά δεδομένα, ομάδα από Γεωπόνους και Βιολόγους πεδίου, ειδικούς στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Απευθυνόμαστε σε μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες και ενώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές μονάδες καθώς και ελεγκτικούς θεσμικούς φορείς του Δημοσίου. Παρέχουμε προσιτές υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών μας. Συμβάλουμε στην οργάνωση της παραγωγής, την πιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας για ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

equipment image
equipment image
25χρόνια πορεία
10περιφέρειες
50επιστήμονες
180ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις
team

Ανθρώπινο δυναμικό

Η Οικοανάπτυξη από το 1996 εξειδικεύεται στην καταπολέμηση κουνουπιών και λοιπών παρασίτων. Αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εκτελέσει προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε 10 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Περισσότερα
equipment

Εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει ιδιόκτητα οχήματα (επαγγελματικά, ημιφορτηγά, jeeps, επιβατικά κλπ), παντός τύπου ψεκαστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό εργαστηρίου και υποδομή πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Περισσότερα
quality

Ποιότητα - Διασφάλιση

Στόχος μας είναι να θεμελιώνουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που υπερβαίνουν τις προσδοκίες σας.

Περισσότερα
financial

Οικονομικά Στοιχεία

Περισσότερα