Η Εταιρία

Γεωργία Ακριβείας

Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. είναι ηγετική δύναμη στον χώρο των περιβαλλοντικών εφαρμογών στην Ελλάδα την τελευταία 25ετία. Με αιχμή του δόρατος τα έργα Kαταπολέμησης Kουνουπιών μεγάλης κλίμακας η εταιρεία δραστηριοποιείται Πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό σε επίπεδο εκτέλεσης, επιχειρησιακής οργάνωσης και επιστημονικού consulting. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της εταιρείας στον τομέα της Δημόσια Υγείας με εκτενή έρευνα για την απόκτηση τεχνογνωσίας στον έλεγχο της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που τα έντομα αυτά μεταδίδουν. Από το 2013, η εταιρία δραστηριοποιείται και στον χώρο της γεωργίας, με ανάπτυξη υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας σε όλο το φάσμα των καλλιεργητικών φροντίδων και σε διαφορετικές καλλιέργειες όπως ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, αμπέλι, ενώ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στην φυτοπροστασία και γενικότερα διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας.

H εμπειρία της εταιρείας εκτείνεται από την συστηματική συλλογή, καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων πεδίου (περιβαλλοντικών, εντομολογικών καλλιεργητικών κλπ.), έως την οργάνωση και εκτέλεση επίγειων και εναέριων ψεκασμών. Για την διεκπεραίωση των έργων της, η εταιρία αξιοποιεί σημαντικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 30 μόνιμων και 150 εποχιακών συνεργατών. Το δυναμικό αυτό υποστηρίζεται από σημαντική υπολογιστική ισχύ και λογισμικά, ειδικά οχήματα, εξοπλισμό εργασιών πεδίου και τα πλέον σύγχρονα πτητικά μέσα χαρτογράφησης και ψεκασμών. Πλεονέκτημα της εταιρίας για την επιχειρησιακή οργάνωση και εποπτεία έργων μεγάλης κλίμακας είναι η δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων μεθόδους μηχανικής μάθησης, τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), καθώς και η σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία τους με εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές.

equipment image
team

Ανθρώπινο δυναμικό

equipment

Εξοπλισμός

quality

Ποιότητα - Διασφάλιση

financial

Οικονομικά Στοιχεία