Πίσω στα νέα

Η Οικοανάπτυξη στο BALKANET

Σεπτέμβριος 2020

Παρουσίαση της Οικοανάπτυξης Α.Ε. στο Ευρωπαϊκό έργο BALKANET : Ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και της προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Βαλκανικής.