Πίσω στα έργα

ΚΤΗΜΑ ΚΡΑΒΒΑ : ΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΥΖΩΝΑΣ 1.200 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ

Κτήμα Κράββα

Από το 2016 η Οικοανάπτυξη συνεργάζεται με το Κτήμα Κ. Κράββα έκτασης 1200 στρ. στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συνεργασίας η εφαρμοσμένη έρευνα για την απόκτηση τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια του ρυζιού και η εφαρμογή συμβουλευτικής  με όρους Γεωργίας Ακριβείας. Σήμερα το Κτήμα Κράββα έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα  σε όλους τους τομείς παραγωγής, όπως αύξηση των αποδόσεων, βελτίωση βιομηχανικής απόδοσης, βελτίωση πρωτεΐνης και μείωση λιπαντικών εισροών.

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις αύξησης τόσο της υδρόβιας πανίδας ασπονδύλων, όσο και της επισκεπτόμενης σε αυτά ορνιθοπανίδας. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν μετά από πρόσκληση στο «Συνέδριο για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Γεωργίας» στις 6-7 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες (The 2018 EU Agricultural Outlook Conference), ετήσια εκδήλωση που συγκεντρώνει όλους τους φορείς που εμπλέκονται ενεργά στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού μέλλοντος στην Γεωργία. Έχουν επίσης υποβληθεί για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά.