Πίσω στα έργα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ


Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας που παρέχει η Οικοανάπτυξη σε παραγωγούς του κάμπου της Θεσσαλονίκης, έχουν ληφθεί και αναλυθεί 1800 εδαφικά δείγματα από ένα σύνολο 500 αγροτεμαχίων έκτασης 12.000 στρ. και παρασχέθηκαν εξατομικευμένες συμβουλές λίπανσης σε κάθε παραγωγό. Οι συμβουλές αυτές εφαρμόστηκαν με όρους Γεωργίας Ακριβείας και οδήγησαν σε δραστική μείωση των λιπασμάτων και αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Παράλληλα και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου και πραγματοποιούνται οι σχετικές αναλύσεις, πραγματοποιήθηκε  μεγάλης κλίμακας μελέτη των δειγμάτων  αυτών με στόχο να περιγραφεί  η εδαφική ποιότητα και η θρεπτική κατάσταση στους ορυζώνες του κάμπου. Η μελέτη η οποία  έχει δημοσιευθεί σε διεθνές περιοδικό μετά από κρίση  (https://www.mdpi.com/2077-0472/9/4/80) ανέδειξε σημαντικά επιμέρους προβλήματα παθογένειας και θρέψης ανά αγροτεμάχιο αλλά και συνολικά σε επίπεδο κάμπου.

Πιο συγκεκριμένα, το 63%  των ορυζώνων   που μελετήθηκαν στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει σημαντική  έλλειψη σε τρία βασικά ιχνοστοιχεία (ψευδάργυρο, μαγγάνιο και βόριο) με τις επιμέρους ελλείψεις να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 80% των αγροτεμαχίων. Σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις, περισσότερα από το 25% των ανωτέρω αγροτεμαχίων, παρουσιάζουν τιμές οργανικής ουσίας εδάφους κάτω από το οριακό ποσοστό του 2%.  Το πρώτο εύρημα αποτελεί βασική ένδειξη εξάντλησης του εδάφους, η οποία όταν δεν εντοπίζεται για να αντιμετωπιστεί κατάλληλα, οδηγεί τους παραγωγούς στη σταδιακή αύξηση των αζωτοφωσφορικών λιπασμάτων προκειμένου να διατηρηθούν οι αποδόσεις.

Η συγκεκριμένη πρακτική μετά από ένα εύλογο διάστημα οδηγεί στη σταδιακή μείωση των αποδόσεων με ταυτόχρονη αύξηση των απωλειών αζώτου προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά προκαλώντας φαινόμενα ευτροφισμού. Στην δημοσίευση τονίζεται η, η οικολογική σημασία του υγροτοπικού συστήματος των ορυζώνων της πεδιάδας και η χρήση της Γεωργίας Ακριβείας ως κύριος παράγοντας βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.