Πίσω στα έργα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ CheRemote

CheRemote

Τιτλος Έργου: Εφαρμογή τηλεπισκόπησης στην καλλιέργεια της κερασιάς για τη συγκομιδή καρπού υψηλού επιπέδου αντιοξειδωτικής ικανότητας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εντομολογικών προσβολών από Rhagoletis cerasi και Drosophila suzukii


ΟΙΚΟΑΝΆΠΤΥΞΗ ΑΕ, ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΟΕ, NOVAGREEN AE, Παν/μιο Θεσσαλίας

Συνδυάζοντας τηλεπισκοπικές, αγρονομικές και εργαστηριακές μεθόδους το έργο έχει στόχους:

Α) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων που εισέρχονται σε φάση ωρίμανσης, έτσι ώστε η φυτοπροστασία να γίνεται έγκαιρα και στοχευμένα.

Β) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων με καρπούς που διαθέτουν το βέλτιστο αντιοξειδωτικό περιεχόμένο,  με στόχο την  βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συγκομιδής και  προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαιας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνας, τεχνολογικης αναπτυξης & Καινοτομιας (Ερευνω – Δημιουργω – Καινοτομω) και βρίσκεται στον τρίτο χρόνο εκτέλεσής του. Εκτελείται  σε 500 στρέμματα κερασεώνων που βρίσκονται στο Δήμο Έδεσσας (Ν. Πέλλας), όπου καλλιεργούνται το 55% των κερασιών της χώρας. Τα αγροτεμάχια είναι αντιπροσωπευτικά των ποικιλιών και καλλιεργητικών πρακτικών της περιοχής. 

Τα φωτογραφικά-τοπογραφικά, όσο και τα πολυφασματικά δεδομένα (από μη-επανδρωμένα πτητικά μέσα ) καταχωρούνται  σε μία γεωβάση (GIS) στην οποία θα ενσωματώνονται  καλλιεργητικά, εδαφολογικά, κλιματολογικά και εντομολογικά δεδομένα, καθώς επίσης και παράμετροι ωρίμανσης των καρπών όπως το αμπσισικό οξύ, τα καροτενοειδή και οι πολυφαινόλες ολικά στερεά διαλυτά, σκληρότητα και οξύτητα σάρκας, αλλά και η αντιοξειδωτική ικανότητα.

Τα αποτελέσματα αναλύονται  με σύγχρονες μεθόδους γεωχωρικής ανάλυσης προκειμένου να διαμορφωθούν σχετικά ομοιογενείς ζώνες διαχείρισης σε διαφορετικές κλίμακες (περιοχές, αγροτεμάχια, ποικιλίες και δένδρα), από τις οποίες θα διαμορφωθούν οι τελικές ζώνες ωρίμανσης.

Τα πρώτα ευρήματα του έργου είναι πολύ ενθαρρυντικά και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνές περιοδικό με κριτές https://www.mdpi.com/2076-3921/9/2/156