Πίσω στα έργα

Διαχείριση ορυζοκαλλιέργειας

Η υπερλίπανση του ρυζιού δημιουργεί αυξημένη βλαστική ανάπτυξη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες μειωμένου αερισμού των φυτών οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της Pyricularia oryzae (μυκητολογική ασθένεια του ρυζιού).
Με σύγχρονες τηλεπισκοπικές μεθόδους μπορεί να καθορισθεί η βέλτιστη δοσολογία αζώτου που απαιτείται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, προκειμένου να  επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση χωρίς να επιβαρύνεται ο παραγωγός και το περιβάλλον από περίσσια εφαρμογή αζώτου και να προλαμβάνονται μυκητολογικές ασθένειες.

Πειραματικοί ορυζώνες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Καταγραφή του δείκτη NDVI με τη χρήση UAV (φωτογράφηση, καλοκαίρι 2014).

 Πειραματικά αγροτεμάχια, διαφοροποιημένης αζωτούχου λίπανσης (φωτογραφία RGB)


Ταυτοποίηση ζωνών διαφοροποιημένης αζωτούχου λίπανσης


Σχέση αζωτούχου λίπανσης και απόδοσης ορυζώνα Προσδιορισμός της βέλτιστης δοσολογίας αζώτου με τη χρήση του δείκτη συγκομιδής
Προσδιορισμός με τη χρήση αλγόριθμου της δοσολογίας
αζώτου